$(document).ready(function(){ $("#bottom2 h3").css("cursor","pointer"); $("#bottom2 h3").click(function(){ window.open( 'http://ibbg.ir/papers', '_blank' // <- This is what makes it open in a new window. ); }); $("#bottom h3").css("cursor","pointer"); $("#bottom h3").click(function(){ window.open( 'http://ibbg.ir/2015-05-12-09-18-46', '_blank' // <- This is what makes it open in a new window. ); }); $("#cst-tab3-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/categories'; }); $("#cst-tab4-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/fax'; }); $("#cst-tab5-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/sms'; }); }); //document.getElementById("bottom2").childNodes[0].childNodes[0].on-click="window.location.href='http://ibbg.ir/papers';";

برج اداری O-14

 برج اداری O-14" واقع در شهر دوبی، نمونه ای فاخر از برج های اداری است که بدنبال گرایش کشورهای عرب زبان به استفاده از معماران برجسته و ساختمان هایمدرن و پرهزینه می باشد. طراحی برج اداری O-14 در سال ٢٠٠٧ شروع شد و در سال ٢٠١١ اتمام پروژه اعلام شد، طراحی اثر توسط گروه معماری "ریسر + اومموتو" که درمساحت کلی ٣١٤٠٠ متر مربع کار شده است.

تعداد زیادی  از مجلات معتبر معماری، این برج با طراحی مدرن و خلاقانه را یکی از نمونه های برتر سالهای اخیر برج های اداری معرفی کرده اند، پوسته خارجی برج اداری O-14  عمدتا بتنی است که بیس ساختمان اصلی را نیز در بر گرفته، قوس ها و خطوط منحنی که شامل حفره های متعدد و متنوع است، ظاهریمنحصر به فرد و ویژه به این برج داده است، شکست نور، ورود نور طبیعی، ایجاد جریانهوا و کاهش نیروی شدید باد بر روی سازه برای تهویه طبیعی نقشی است که این فرو رفتگی ها در نمای بتنی ایفا می کنند.

علاوه بر توجه ویژه به نمای بیرونی ساختمان در ساخت  و طراحی داخلی برج نیز دقت زیادی شده است، ستون گذاری مناسب اجازه داده تا طراحان داخلی باخلاقیتی بیشتر به ایجاد فرم در داخل سازه بپردازند...